Hartcentrum AZ Delta: zorg voor cardiovasculaire gezondheid nu en in de toekomst!

De missie van het hartcentrum AZ Delta is de best mogelijke zorg aanbieden aan elke individuele patient met hartziekte en bijdragen aan de preventie van hartziekte in de algemene bevolking door geintegreerde klinische praktijk, onderwijs en onderzoek

Zorg op de juist plaats

De dienst cardiologie is samen met de dienst cardiochirurgie een zowel in de breedte als in de diepte uitgebouwde dienst binnen AZ Delta en het TRIaz ziekenhuisnetwerk. Een uitgebreid team van artsen en medewerkers staat permanent klaar voor de basiszorg hartziekten in de verschillende campussen en voor de hoog gespecialiseerde hartziektezorg in de nieuwe campus Rumbeke.  Het gaat feitelijk om het bieden van kwalitatief hoogstaande zorg op de juiste plaats, als het kan thuis of dicht bij de woonplaats van de patient of in de campus Rumbeke als noodzakelijk.

De poliklinische basiszorg omvat de algemene cardiologie raadpleging en niet invasieve functiemetingen (pacemaker en ICD analyse, inspanningsproef op staande fiets, 24u Holter, ambulante bloeddrukmeting, 2D en 3D transthoracale en transoesofagale echocardiografie, dobutamine stress en inspanningsechocardiografie) in alle ziekenhuiscampussen van AZ Delta, ondersteund door de hartfalen kliniek en pulmonale hypertensie kliniek in Rumbeke.

Zorg op afstand

Het “clinical call center” van het AZ Delta hartcentrum staat in voor de opvolging op afstand van meer dan 600 patienten met geimplanteerde toestellen in hun thuisomgeving, i.e. geimplanteerde cardioverter defibrillator (ICD), resynchronisatie pacemaker/defibrillator (CRT-D/CRT-P) of geimplanteerde loop recorder (ILR).  

Campus Rumbeke

Het cathlab in de campus Rumbeke is de spil voor de hoog gespecialiseerde hartzorg in samenwerking met de ziekenhuizen van de regio mid West Vlaanderen en daarbuiten. Er zijn hiervoor verschillende zorgprogramma’s:

In het coronaire interventie programma gebeuren jaarlijks tot 1100 percutane coronaire interventies (PCI) waarvan meer dan 300 in urgentie voor acuut myocardinfarct, en steeds vaker ondersteund door fysiologische metingen (fractionele flow reserve), intravasculaire echografie (IVUS) en optische coherentie tomografie (OCT).

In de voorbije jaren kende het interventioneel structureel hartziekte programma een hoge vlucht. Sinds de start van percutane aortaklepimplantaties (TAVI) in 2014 werden in totaal reeds meer dan 370 patienten behandeld, waarvan 90 patiënten in 2021.  In dit programma staan we ook in voor percutane hartoortjesluiting, percutane sluiting van het open foramen ovale, atrium septum defect en ventrikel septum defect, percutane alcohol septum ablatie, percutane mitraalklepvalvuloplastie en percutane sluiting van paravalvulaire kunstkleplek.   

Het electrofysiologie programma bestaat nu 20 jaar.  Het zwaartepunt van dit programma is over de jaren geëvolueerd naar ablatie van voorkamerfibrillatie, maar daarnaast worden ook alle andere ritmestoornissen behandeld zoals supraventriculaire tachycardie, ventrikeltachycardie en -extrasystolen.

Naast dit elektrofysiologie programma is er ook het device programma waarbij pacemakers, defibrillatoren (ICD), resynchronisatie defibrillatoren (CRT-D)/pacemakers (CRT-P) en implantable looprecorders (ILR) geimplanteerd worden. Met innovatieve devices zoals de draadloze pacemaker (Micra), de subcutane ICD en linker bundeltakpacing werkt de dienst mee aan de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Samenwerkingen

Door vormen van regionale en supraregionale netwerken kunnen we de expertise van de betrokken behandelteams ondersteunen. Cardiologen van het  St Andries Ziekenhuis Tielt en de Sint Jozefskliniek Izegem maken deel uit van het interventioneel cathlab team in de campus Rumbeke.  Sinds 2013 wordt in een onderlinge cathlabassociatie ook een kwalitatief hoogstaand coronair interventie programma aangeboden in het Jan Yperman Ziekenhuis, met meer dan 300 PCI op jaarbasis.  In het supraregionaal percutaan mitraalkleprepair programma met UZ Gent en AZ St Jan Brugge, kunnen we sinds 2016 ook patienten met inoperabele mitraalklepinsufficientie met MitraClip implantatie behandelen.

Hartteam overleg en transparantie

Het wekelijks multidisciplinair hartteam overleg wordt gefaciliteerd door teleconferencing en brengt cardiologen, cardiochirurgen, cardio anesthesisten en intensivisten samen rond de tafel bij het afwegen van verschillende mogelijke behandelingen.   Samen met patienten en familie wordt gewerkt aan het nemen van juiste beslissing voor een behandeling waarbij we rekening willen houden met onze eigen resultaten en het uitgangspunt moet zijn, dat niet alles wat kan ook moet.  Soms is een operatie of percutane interventie nodig, maar soms kan ook gekozen worden voor behandeling met medicijnen of het verbeteren van levensstijl.  De resultaten van onze behandelingen zijn dan ook transparant te raadplegen op de website.

Kwaliteit van leven

Via gedigitaliseerde zorgpaden na myocardrevascularisatie, klepvervanging, VKF ablatie en hartfalenhospitalisatie,  bevragen we de patienten op regelmatige basis naar hun ervaring en kwaliteit van leven, waarmee we niet enkel inzetten op het korte termijn resultaat van een behandeling maar op optimaal functioneel herstel en welbevinden op lange termijn.   

  Aantal (peildatum 2021)
PCIpercutane coronaire interventies1112
TAVIpercutane aortaklepimplantatie94
VKF ablatievoorkamer fibrillatie ablatie225
ICDICD103
CABGCABG230
AVR & AVR/CABGAVR & AVR/CABG60
OnderzoekAktieve wetenschappelijke studies28

Wetenschappelijk onderzoek

Om de uitkomst van behandelingen te kunnen verbeteren is innovatie en onderzoek van zeer groot belang. We participeren, met behulp van ons clinical trial center cardiologie, in talrijke nationale en internationale wetenschappelijke studies. In juli 2021 werd een data scientist met een voltijds onderzoeksmandaat vanuit de dienst hartziekten aangesteld in RADar.  De dienst hartziekten AZ Delta initieerde in 2021 samen met RADar en UGent het onderzoeksproject ADAM, dat ondersteund wordt door de Vlaamse Overheid.  ADAM staat voor Advanced Data-Aided Medicine. Het doel van dit driejarig onderzoeksproject is om artificiële intelligentie-modellen te ontwikkelen op data en daarmee medische beslissingen beter af te stemmen op de individuele kenmerken van de patient (gepersonaliseerde geneeskunde). 

Onderwijs en professionele ontwikkeling

Naast patientenzorg en onderzoek is ook het onderwijs aan studenten en artsen in opleiding tot specialist een belangrijke taak binnen het hartcentrum.  De eisen die gesteld worden aan zorgprofessionals zijn immers snel aan het veranderen.  Het is niet meer voldoende om een “goede” verpleegkundige of dokter te zijn.  Continu onderwijs en professionele ontwikkeling zijn daarom een essentieel onderdeel van onze missie en aanbod binnen het hartcentrum.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij de niet aflatende inzet van talloze medewerkers op de zorgafdelingen, in het cathlab en secretariaat.

CONTACT

Rechtstreeks nummer voor (huis)artsen 051 23 75 40

Secretariaat campus Rumbeke: 051/23 72 51

Secretariaat campus Torhout:  051 23 24 03

Secretariaat campus Menen: 051 / 23 72 51

Secretariaat campus Brugsesteenweg:  051 / 23 72 51

website