Aortaklepimplantatie via katheter

Wat houdt een nieuwe hartklep via katheter in?

Welke voorbereidingen zijn nodig voorafgaand op de ingreep?

Hoe verloopt een nieuwe hartklep via de lies?

Wat gebeurt er na de ingreep?