Dr. Erik Dhondt

Dr. Erik Dhondt

Specialisatie

  • Algemene cardiologie
  • Hartfalen
  • Ritmestoornissen
  • Hoge bloeddruk
  • Coronair lijden
  • Pacemakerimplantaties
  • Hartkatheterisaties

Competenties

  • Diagnostische hartkatheterisatie
  • Echocardiografie (TTE-TEE)
  • Pacemaker implantatie

Campus:

Torhout