Onze ambities impliceren dat we een uitdagend denk- en werkklimaat creëren waarin de betrokkenheid van onze medewerkers als kernwaarde voorop staat.
Cardiologie AZ Delta wil innovatief zijn op gebied van diagnostiek en behandeling, databeheer, wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Dit verwezenlijken we door expertise op te bouwen, kennis te delen, gemeenschappelijke zorgprocessen uit te tekenen, procedures op elkaar af te stemmen, onderlinge afspraken te maken en behaalde resultaten samen te leggen en te evalueren.
 
Onze ambities impliceren dat we een uitdagend denk- en werkklimaat creëren waarin de betrokkenheid van onze medewerkers als kernwaarde voorop staat. Deze kernwaarden weerspiegelen de wijze waarop we onze missie willen waarmaken en vormen de basis voor onze gedragscode (charter of conduct).
 
Deze waarden zijn echter niet vrijblijvend: ze liggen vast en gelden voor alle artsen, assistenten, stagiairs en medewerkers van de dienst hartziekten AZ Delta. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de naleving van de waarden en wordt geacht hierover verantwoording af te kunnen leggen. Onze waarden dwingen ons om ons voortdurend af te vragen of datgene wat wij doen verantwoord en respectvol is naar collega’s en patiënten.
 
Deze gedragscode legt ons standpunt over een aantal belangrijke onderwerpen vast en stelt een aantal duidelijke gedragsregels. Deze onderstaande gedragsregels gelden als minimumeisen waaraan we ons te allen tijde moeten houden.

Onze missie