Implantatie pacemaker

Wat houdt de inplanting van een pacemaker in?

Welke voorbereidingen zijn nodig voorafgaand op het onderzoek?

Hoe verloopt de implantatie van de pacemaker?

Wat gebeurt er na de ingreep?