Uw consultatie

Zowel de diagnose, behandeling als revalidatie staan bij ons op een hoog peil.

Onze specialisaties

Electrofysiologisch onderzoek

lees meer

Inplanting pacemaker

lees meer

Ablatie voorkamerfibrillatie

lees meer

Aortaklepimplantatie via katheter

lees meer

Coronarografie

lees meer

Transoesafagale echografie

lees meer