Uw consultatie

Wanneer uw behandelend arts u doorverwijst naar een cardioloog, plannen wij tijdens de consultatie enkele basisonderzoeken. Dit zijn standaardonderzoeken die in de meeste gevallen worden uitgevoerd en die ons een beter beeld geven op uw situatie.

Het kan ook zijn dat deze in uw geval niet allemaal nodig zijn of dat we meteen overgaan tot een gespecialiseerd onderzoek.

Volgende onderzoeken behoren tot de basisonderzoeken:

  • Meten van bloeddruk en hartslag
  • Klinisch onderzoek
  • Electrocardiogram
  • Echocardiografie
  • Inspanningsonderzoek
  • Duplex halsvaten
Zowel de diagnose, behandeling als revalidatie staan bij ons op een hoog peil.

Onze specialisaties

Naast deze basisonderzoeken kunt u bij Cardiologie Roeselare ook terecht voor enkele gespecialiseerde onderzoeken. AZ Delta is trouwens een van de twee ziekenhuizen in West-Vlaanderen die een erkenning heeft voor het volledige zorgprogramma voor hartpatiënten

Electrofysiologisch onderzoek

lees meer

Inplanting pacemaker

lees meer

Ablatie voorkamerfibrillatie

lees meer

Aortaklepimplantatie via katheter

lees meer

Coronarografie

lees meer

Transoesafagale echografie

lees meer