Elektrofysiologisch onderzoek

Wat houdt een elektrofysiologisch onderzoek in?

Welke voorbereidingen zijn nodig voorafgaand op het onderzoek?

Hoe verloopt een elektrofysiologisch onderzoek?

Wat gebeurt er na het onderzoek?