Ablatie voorkamerfibrillatie

Wat houdt een ablatie in?

Welke voorbereidingen zijn nodig voorafgaand op het onderzoek?

Hoe verloopt een ablatie?

Wat gebeurt er na het onderzoek?