Coronarografie

Wat houdt een hartkatherisatie met onderzoek vernauwing slagaders in?

Een hartkatheterisatie met coronarografie geeft ons veel informatie over het hart (vernauwingen van de kransslagaders, werking van de hartkleppen, …). Via de lies of de pols gaan we met een dun buisje of katheter de bloedbanen binnen richting hart. Het onderzoek gebeurt met contraststoffen en röntgenstraling.

Welke voorbereidingen zijn nodig voorafgaand op het onderzoek?

 • Voorafgaand op het onderzoek is een bloedafname. Dit kan via uw huisarts of na de raadpleging in het ziekenhuis.

 • We zullen u ook uitgebreid bevragen over uw thuismedicatie. Sommige geneesmiddelen zoals bloedverdunners dient u enkele dagen voor het onderzoek te stoppen aangezien deze de onderzoeksresultaten kunnen beïnvloeden.

 • Het onderzoek gebeurt nuchter. Tot 4 uur voor het onderzoek mag u nog eten.
  Vindt uw ingreep plaats in de voormiddag, komt u nuchter naar het ziekenhuis. Is de ingreep in de namiddag ingepland, kunt u nog een licht ontbijt nemen.

Hoe verloopt een coronarografie?

Het in beeld brengen van mogelijke vernauwingen van de kransslagaders gebeurt steeds in een hartkatheterisatielaboratorium of kortweg cathlab en wordt uitgevoerd door een van onze cardiologen.

 • In het cathlab wordt u onder steriele doeken gelegd en ontsmetten we de lies of de arm.

 • De plaats waar de katheter wordt ingebracht, wordt plaatselijk verdoofd. U kunt dit vergelijken met een prik bij de tandarts.

 • We plaatsen eerst een geleider of buisje in via de lies of pols waardoor de katheters opgeschoven worden naar het hart en de kransslagaders. Op deze manier spuiten we een kleine hoeveelheid contrastvloeistof in de kransslagaders en kunnen we het verloop ervan volgen. Eventuele vernauwingen kunnen zo heel precies worden vastgesteld.

 • Als u last hebt van vernauwingen en uw probleem kan opgelost worden met het opblazen van een ballonnetje in de slagader (dilatatie) of het plaatsen van een veertje dat de vernauwing tegengaat (stent), dan zal de arts dit op dat moment met u bespreken. De ingreep kan dan aaneensluitend worden uitgevoerd.

Het is mogelijk dat we ook een röntgenfilm maken van het hart. Hiervoor spuiten we contrastvloeistof in de linkerkamer.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

 • Afhankelijk van de manier hoe u werd aangeprikt, is een specifieke nabehandeling nodig.

 • Indien we de katheter via de pols hebben ingebracht, dan mag u in principe dezelfde dag nog naar huis als er aansluitend op de coronarografie geen extra ingreep (stent of dilatatie) is gebeurd.

 • Is de procedure via de lies gebeurt, dan moet u sowieso een nachtje in het ziekenhuis blijven.