Transoesofagale echografie

Wat houdt een echografie via de slokdarm in?

Bij een gewone echografie belemmeren de borstwand en de long soms het zicht op het hart. Tijdens een transoesofagale echografie of kortweg TEE kan de arts beter de hartstructuren bestuderen. Hierdoor kan de cardioloog aandoeningen zoals een lekkende hartklep, stolsel in het hart of een opening tussen de hartkamers beter opsporen.

Welke voorbereidingen zijn nodig voorafgaand op het onderzoek?

  • Het onderzoek gebeurt nuchter. Tot 6 uur voor het onderzoek mag u nog eten.

  • Vindt uw ingreep plaats in de voormiddag, komt u nuchter naar het ziekenhuis. Is de ingreep in de namiddag ingepland, kunt u nog een licht ontbijt nemen.

  • Als u een kunstgebit heeft, zal de verpleegkundige u vragen om dit net voor het onderzoek te verwijderen. 

Hoe verloopt een slokdarmechografie?

  • De verpleegkundige prikt een infuus in uw arm om tijdens het onderzoek een kalmerend middel toe te dienen en zal daarna uw keel verdoven met een verdovende spray.

  • Daarna gaat u op de linkerzij liggen met de kin op de borst. U krijgt elektroden op de borstkas om uw hartritme te monitoren en een mondstuk zodat u tijdens het onderzoek niet per ongeluk op de sonde bijt.

  • De echografiesonde (ongeveer de dikte van een vinger) wordt via de mond ingebracht. Het onderzoek neemt ongeveer 10 à 20 min in beslag zodat de arts de gewenste beelden kan nemen.

  • Na het onderzoek gaat u nog even naar de ontwaakruimte en wordt uw infuus verwijderd.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

De resultaten worden geanalyseerd en het rapport wordt daarna naar uw behandelende arts gestuurd.